UMOWA NFZ - Kopia - rehabilitacja kudowa Zakład Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN

Przejdź do treści
PO ZDROWIE DO NEPTUNA
Zakład Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN w ramach realizowanej umowy z NFZ świadczy usługi leczniczo-rehabilitacyjne w trybie stacjonarnym całodobowym.
 
O doskonałą jakość i skuteczność udzielanych świadczeń medycznych dbają lekarze specjaliści, wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów oraz profesjonalny personel pielęgniarski.

Dla każdego Pacjenta jest ustalony indywidualny program usprawniania dostosowany do Jego potrzeb
i możliwości.

Wykonujemy zabiegi z zakresu;
  • kinezyterapia indywidualna i grupowa
  • fizykoterapia
  • hydroterapia
  • masaż ręczny, masaż wibracyjny, masaż uciskowy
  • krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa ciekłym azotem
  • gimnastyka w wodzie
  • terapia falami uderzeniowymi

Naszym atutem jest kameralny obiekt z dwuosobowymi pokojami z pełnym węzłem sanitarnym , własna kuchnia serwująca 3 posiłki dziennie oraz to, że cała baza zabiegowa znajduje się na miejscu w budynku.
W obiekcie dostępna jest winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Zasady przyjęć do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN w Kudowie-Zdroju

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest  dla Pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji usprawniającej oraz całodobowego nadzoru medycznego.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 tygodni.
Skierowanie powinno być  wystawione przez lekarza specjalistę;
 lekarza  oddziału szpitalnego
-   urazowo-ortopedycznego
-   chirurgicznego
-   neurochirurgicznego
-   reumatologicznego
-   chorób wewnętrznych
 lekarza poradni specjalistycznej (w przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej)
-  rehabilitacyjnej
-  urazowo-ortopedycznej
-  neurologicznej
-  reumatologicznej
Skierowanie powinno zawierać;
- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy kierującego, nazwa poradni ,nr aktualnej umow z NFZ, Regon
- imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania osoby kierowanej
- rozpoznanie w j. polskim, kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD 10
- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
- datę wystawienia skierowania
- nr telefonu lub e-mail do kontaktu
- zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji:
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie medyczne.

UWAGA!!! Tylko ORYGINAŁ skierowania wraz z aktualną dokumentacją medyczną należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

 Vita Med sp. z o. o.
  Zakład Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN
  ul. Główna 35 A
 57-350 Kudowa-Zdrój
  tel. 74/ 8664 144


Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się listownie lub telefonicznie oraz drogą
e-mail za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia wyznaczonego terminu.
Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesieniem na koniec kolejki oczekujących. Natomiast  nie  usprawiedliwione  nie  zgłoszenie  się  na  rehabilitację
z przyczyn innych niż medyczne skutkuje całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.


Co należy zabrać ze  sobą do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN:

- aktualną dokumentację medyczną (dokumenty, które nie były wcześniej składane) oraz dokumentację   medyczną chorób współistniejących np. cukrzyca, chorób układu krążenia, chorób
 układu oddechowego, choroby nowotworowe itd.
- dowód osobisty
- przybory toaletowe oraz ręczniki
- dres lub strój sportowy na gimnastykę
- obuwie do ćwiczeń np. tenisówki
- strój kąpielowy, czepek, klapki
- strój do kriokomory –  użyczamy obuwie (drewniaki)
- zapas stale przyjmowanych leków w ilości wystarczającej na cały okres pobytu oraz sprzęt             ortopedyczny jeżeli jest używany na co dzień


UWAGA!!!
Zakład Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list Pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz.U z 2008 r.nr 164poz.1027 z późn. zmianami).
Pobyt rozpoczyna się o godz. 13,00 pierwszego dnia, a kończy śniadaniem dnia ostatniego.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 roku Pacjent przebywający w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych ponosi koszty dopłaty  do wyżywienia i zakwaterowania.
1/Podstawa prawna z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art.18 ust.1
2/Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 80/2013/DSOZ z dnia 16 grudnia 2013 roku par. 27 ust. 8

W ramach pobieranej dopłaty  do dyspozycji Pacjenta jest:

-  dostęp  do internetu sieć Wi-Fi lub przewodowo
-  w każdym pokoju: pełny węzeł sanitarny, czajnik bezprzewodowy, lodówka, telewizor, radio,
   telefon, system przywoławczy  
-  dostęp miejsca parkingowego na czas pobytu, parking monitorowany
-  możliwość wypożyczenia kijków Nordic Walking

  Dopłata dzienna do pobytu rehabilitacyjnego  (miejsce w pok. 2-osobowym)  85 zł

 Od 1 stycznia 2022:
dopłata dzienna do pobytu rehabilitacyjnego (miejsce w pok. 2-osobowym)  100 zł

Dodatkowa dopłata dzienna do pobytu rehabilitacyjnego w pokoju 1-osobowym z łazienką (bez wskazań medycznych)  20 zł

Dodatkowa dopłata dzienna do pobytu rehabilitacyjnego w pokoju 1-osobowym (łazienka na korytarzu) (bez wskazań medycznych)  10 zł


Pozostałych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów: 748 664 144, 793 848 311


Wróć do spisu treści