UMOWA NFZ - rehabilitacja kudowa Zakład Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN

Przejdź do treści
PO ZDROWIE DO NEPTUNA
Zasady przyjęć do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN w Kudowie-Zdroju

Informujemy, że świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla Pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala.

DO WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ DO LECZENIA W ODDZIALE REHABILITACYJNYM UPOWAŻNIENI SĄ LEKARZE NIŻEJ WYMIENIONYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH:

 • urazowo – ortopedycznych;
 • chirurgicznych;
 • neurochirurgicznych;
 • neurologicznych;
 • reumatologicznych;
 • chorób wewnętrznych;
 • onkologicznych;
 • ginekologicznych
 • urologicznych;
 • kardiologicznych
 • geriatrycznych

W PRZYPADKU ZAOSTRZEŃ CHORÓB PRZEWLEKŁYCH PRZEZ LEKARZA PORADNI:

 • rehabilitacyjnej;
 • urazowo-ortopedycznej;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej

WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA PACJENTA NA ODDZIAŁ REHABILITACYJNY NASZEGO ZAKŁADU REHABILITACJI  LECZNICZEJ:

  e-skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacji stacjonarnej wystawione przez wyżej wymienionych lekarzy (zawierające między innymi: nazwę kierującego, adres, telefon, nazwę komórki organizacyjnej, regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, kody resortowe VII i VIII, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, kod ICD10, nr telefonu do Pacjenta, pesel Pacjenta, adres Pacjenta);

 • kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania.

Dokumenty Pacjent składa osobiście lub listownie (list polecony) na adres naszej placówki leczniczej:
 
Niepubliczny ZOZ
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
,,NEPTUN’’
ul. Główna 35 A
57-350 KUDOWA-ZDRÓJ

Dokumentacja dostarczona przez Pacjenta podlega rejestracji i przekazywana jest do kwalifikacji celem przeprowadzenia jej analizy, czy Pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w Oddziale Rehabilitacji.

PO CZYNNOŚCIACH WYŻEJ OPISANYCH, DOKUMENTACJA  JEST:

 • jeżeli spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywana na prowadzoną przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a o tym fakcie Pacjent wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową;
 • jeżeli nie spełnia kryteriów medycznych jest odsyłana listem poleconym na adres Pacjenta ze stosownym pismem.

TERMIN PRZYJĘCIA DO ZAKŁADU REHABILITACJI  LECZNICZEJ

Termin przyjęcia do szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących Pacjentów spełniających kryteria medyczne i Pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością. Są to kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi, a od 01.07.2018 r. niepełnosprawni znacznego stopnia. Pacjenci, którzy posiadają wymienione ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne ,,są po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala ”  będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.

Pacjenci zakwalifikowani, ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia wg kolejki oczekujących zgodnie z harmonogramem.
Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do Pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (. Dz.U. 2010, nr 210, poz. 2135 z późń. zm.).
 2. Ustawa z dnia 09 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczający świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 200 poz. 1661);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie świadczeń gwarantowanych           z zakresu rehabilitacji leczniczej (tj. Dz. U. 2020, poz. 265);
 5. Zarządzenie nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019r., ze zm.;  w sprawie określania warunków zawierania umówi realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci  i dorosłych ze śpiączką.

Informacje dodatkowe
 1. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca (tj. Pacjent) może wpisać się na jedną listę oczekujących – tylko u jednego świadczeniodawcy (tj. Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Szpital ).

  Informacje dotyczące zasad przyjmowania skierowań na Oddział Rehabilitacyjny udzielane są pod  nr telefonu 74 8664 144 od pn. do pt. w godz. 8.00-15.00.

DIETY

Dla Pacjentów sporządza się diety:
 • podstawowa
 • lekkostrawna
 • cukrzycowa
 • wątrobowa

Inne diety bez zaświadczenia lekarskiego podlegają dopłacie w wysokości 15 PLN/dobę.

W przypadku posiadania zaświadczenia od lekarza specjalisty alergologa i gastroenterologa są stosowane inne diety (bez dopłaty).


UWAGA!!!

Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się listownie lub telefonicznie oraz drogą
e-mail za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia wyznaczonego terminu.
Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesieniem na koniec kolejki oczekujących. Natomiast  nie  usprawiedliwione  nie  zgłoszenie  się  na  rehabilitację
z przyczyn innych niż medyczne skutkuje całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.


Co należy zabrać ze  sobą do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN:

- aktualną dokumentację medyczną (dokumenty, które nie były wcześniej składane) oraz dokumentację   medyczną chorób współistniejących np. cukrzyca, chorób układu krążenia, chorób
 układu oddechowego, choroby nowotworowe itd.
- dowód osobisty
- przybory toaletowe oraz ręczniki
- dres lub strój sportowy na gimnastykę
- obuwie do ćwiczeń np. tenisówki
- strój kąpielowy, czepek, klapki
- strój do kriokomory –  użyczamy obuwie (drewniaki)
- zapas stale przyjmowanych leków w ilości wystarczającej na cały okres pobytu oraz sprzęt             ortopedyczny jeżeli jest używany na co dzień


UWAGA!!!

Zakład Rehabilitacji Leczniczej NEPTUN nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list Pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz.U z 2008 r.nr 164poz.1027 z późn. zmianami).
Pobyt rozpoczyna się o godz. 13,00 pierwszego dnia, a kończy śniadaniem dnia ostatniego.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 roku Pacjent przebywający w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych ponosi koszty dopłaty  do wyżywienia i zakwaterowania.
1/Podstawa prawna z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art.18 ust.1
2/Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 80/2013/DSOZ z dnia 16 grudnia 2013 roku par. 27 ust. 8

W ramach pobieranej dopłaty  do dyspozycji Pacjenta jest:

-  w każdym pokoju: pełny węzeł sanitarny, lodówka, telewizor, radio,
   telefon, system przywoławczy  
-  dostęp miejsca parkingowego na czas pobytu, parking monitorowany
-  dostęp  do internetu sieć Wi-Fi lub przewodowo
-  możliwość wypożyczenia kijków Nordic Walking

Dopłata dzienna do pobytu rehabilitacyjnego (miejsce w pok. 2-osobowym):

Sezon niski
styczeń-kwiecień, październik-grudzień – 115 zł/osobodzień

Sezon średni
maj-czerwiec, wrzesień – 125 zł/osobodzień

Sezon wysoki
lipiec-sierpień – 130 zł/osobodzień


Dodatkowa dopłata dzienna do pobytu rehabilitacyjnego w pokoju 1-osobowym z łazienką - 35 zł

Dodatkowa dopłata dzienna do pobytu rehabilitacyjnego w pokoju 1-osobowym (łazienka na korytarzu) - 20 zł


Opłaty specjalne

- w miarę wolnych miejsc-zakwaterowanie ze śniadaniem dla osoby przywożącej/odwożącej pacjenta-nie dłużej niż jedna doba 120 zł (w tym VAT 8%)

- dopłata do pokoju 2 osobowego do samodzielnego wykorzystania - 80zł/dzień


Pozostałych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów: 748 664 144, 793 848 311

Wróć do spisu treści